Sprzątanie po "SZARADZIE". 10.12.2016r.
ruh przeciągnął "Włóczybuty" po trasie ostatnich "Bielików". Obecni na rajdzie mogli w dzień zobaczyć punkty, których uczestnicy XXXIV Bielikowych Harców Orientacyjnych szukali nocą.
Teren marszruty był bardzo urozmaicony. "Włóczybuty" pokonywały jary, pola, strumienie w taką sobie pogodę. Co jakiś czas druh z pomocą turystów odczepiał biało-czerwone tabliczki, likwidując ślady jesiennych marszów.
Przy przecince w okolicach Krasnego Lasu zapłonęło ognisko. Był to czas na dłuższy odpoczynek i posiłek. W tym też miejscu druh wręczył Danielowi dyplom i mianował go "SUPER WŁÓCZYBUTEM". Niezwykle trudno teraz zdobyć ten tytuł. Ten "Włóczybut" uczestniczył w 40 imprezach sekcji.
Czas nie pozwolił na zebranie wszystkich punktów. Pozostałe 4 PK zostaną zebrane w innym terminie.