XXI Bielikowe Harce Orientacyjne
"CISZA", 20-21.03.2010r.ż trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat od pierwszej nocnej imprezy druha Bielika. Na XXI BHO przyszedł czas na krótkie podsumowanie tego, co się przez te lata nocą działo. Biegi odbywały się przeważnie w najbliższych kompleksach leśnych Wysoczyzny Elbląskiej. Łącznie, z biegami tej edycji, w marszach wzięło udział 279 zawodników - harcerzy, studentów i ludzi, którzy o biegach dowiedzieli się, bo nadstawiali uszy. "Bieliki", bo tak się popularnie mówi o tych nocnych wędrówkach, są imprezą otwartą dla wszystkich chętnych.

Przez 20 edycji prowadzona była skrupulatnie klasyfikacja. Wszyscy startujący otrzymywali punkty za udział, za trudność trasy i premie za trzy pierwsze miejsca. I tak w kategorii żeńskiej, pierwsze miejsce zajęła AGNIESZKA SONGIN - 175pkt. drugie miejsce przypadło MARCIE BROZDOWSKIEJ - 110pkt, a trzecie miejsce wywalczyły EWA ALIJEWICZ i MARTYNA BUKOWSKA. Obie zgromadziły taką samą ilość punktów - 97. W kategorii mężczyzn, bezkonkurencyjnym okazał się MAREK BORKOWSKI z 350pkt. Drugie miejsce zajął ADAM KRAUSE, który zgromadził 303pkt. Trzecie miejsce, to miejsce szczególne. Przypadło ono ANDRZEJOWI HAWLICZKOWI, najstarszemu uczestnikowi wszystkich dotychczasowych edycji Bielikowych Marszów Orientacyjnych. Jego wynik to 277pkt. Andrzej był uczestnikiem 18 na 20 nocnych marszów. Otrzymał za ten wyczyn specjalny dyplom. Podobnymi dyplomami cieszyły się dwie najaktywniejsze dziewczyny - MARTA BROZDOWSKA i AGNIESZKA SONGIN. Uczestniczyły w 8 imprezach.

Należy również pamiętać o osobach, które udostępniały nam pomieszczenia na starty i mety w poszczególnych biegach. Szczególne podziękowania, oraganizatorzy jak i zawodnicy, składają na ręce Pań Dyrektorek szkół w Łęczu, Suchaczu, Stankowie oraz głośne CZUWAJ! dla pełniących w tym czasie funkję Komendantów Hufca ZHP w Elblągu.

Odbyła się oczywiście, tradycyjnie już z opóźnieniem, dekoracja zwycięzców ostatnich BHO. Puchary otrzymali od druha, za zwycięstwo w XX marszach "AZYMUTÓWCE", Marek Borkowski, Piotr Juźwiak i zaocznie Adam Krause.
Po tych miłych chwilach, co trzy minuty, w kapiącą deszczem noc, wyruszyło 16 drużyn. "CISZA", tak druh nazwał XXI Bielikowe Marsze na Orientację, które odbyły się nocą z 20/21 marca 2010roku.

WYNIKI NOCNYCH MARSZÓW NA ORIENTACJĘ
Miejsce Skład patrolu Punkty Czas
Banach Krzysztof
Typański Roman
-650 440 min.
Borkowski Marek
Gniado Bartosz
Juźwiak Piotr
-840 381 min.
Gałkowska Anna
Skrzypski Patrycjusz
Wąsicki Mariusz
-990 278 min.
4. Grabowski Łukasz
Kościn Karol
Miłoszewski Michał
Sielicki Igor
Stancel Michał
-1020 413 min.
5. Barcikowski Łukasz
Chont Daniel
-1020 416 min.
6. Kietliński Marcin
Żak Marcin
-1035 499 min.
7. Ciszkowski Jacek
Kownacki Marcin
-1080 250 min.
8. Brzykca Aneta
Rymarczyk Justyna
Schwill Manuela
-1080 389 min.
9. Kociałkowska Paulina
Nef Izabela
Ożubko Natalia
Dobrowolski Maciej
Radzicki Jakub
-1080 408 min.
10. Gurdziel Nina
Połomka Marta
-1170 240 min.
11. Songin Agnieszka
Borzęcki Krzysztof
Perżyło Lesław
-1185 519 min.
12. Brykalski Michał
Hoffmann Grzegorz
Kaźmierczak Julian
-1330 530 min.
13. Brozdowska Marta
Hawliczek Andrzej
Palczewski Andrzej
Wasil Rafał
-1360 548 min.
- Kluge Krzysztof
Światkowski Piotr
NKL -
- Brodnicki Michał
Kołodziejek Marcin
NKL -
- Niedzielski Jacek
Szwarc Piotr
NKL -Przed marszemPo marszu