Posze o sprawdzenie średnich i o ewentualne uwagi do dnia 09-03-2020 do godz. 14:00

plik