Szanowni Państwo,
W związku informacją Ośrodka Przetwarzania Informacji (podmiot tworzący JSA) o aktualizacji JSA, bardzo prosimy o pilne wprowadzanie swoich prac dyplomowych do systemu APD.