Dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, studia STACJONARNE

 1. Ogólne: Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j. niem. sem. 1, j. niem. sem. 2, j. niem. sem. 3, j. niem. sem. 4, Historia gospodarcza, Podstawy psychologii, Geografia ekonomiczna, Technologie informacyjne, Ochrona własności intelektualnej
 2. Podstawowe: Mikroekonomia, Matematyka ekonomiczna, Podstawy makroekonomii, Zarządzanie, Podstawy rachunkowości, Podstawy prawa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Statystyka opisowa
 3. Kierunkowe: Podstawy marketingu, Przedsiębiorczość, Polityka społeczna, Analiza ekonomiczna, Finanse, Polityka gospodarcza, Gospodarka regionalna, Rynki finansowe
 4. Specjalizacyjne:

  EKONOMIKA MENEDŻERSKA:
  Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Negocjacje, Marketing usług finansowych, Public relations, Controlling finansowy, Prognozowanie i symulacja, Zarządzanie finansami przeds., Współpraca przeds. z bankiem, Wizualizacja informacji w biznesie, Bankowość, Biznesplan

  EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH:
  Ekonomika logistyki, Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Sektor TSL w Polsce i na świecie, Marketing w logistyce, Prawo podatkowe, Prawo socjalne, Wizualizacja informacji w biznesie, Optymalizacja kosztów logistycznych, Zarządzanie jakością procesów logistycznych, Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w BIZNESIE:
  Prawo internetu, Grafika komputerowa, Socialmedia jako narzędzie promocji firmy, Contekt marketing, Podstawowe kanały mediów społecznościowych, Multimedia, Bankowość elektroniczna, Budowanie serwisu internetowego, Organizacja i funkcjonowanie sklepu internetowego, Zarzadzanie strategiczne w obszarze mediów społecznościowych, Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi, Biznesplan

 5. Fakultatywne:

  EKONOMIKA MENEDŻERSKA:
  semestr 1:
  Podstawy filozofii, Etyka biznesu, Nauka o państwie, Socjologia i metody badań socjologicznych
  semestr 2:
  Ubezpieczenia, Elementy demografii, Zarządzanie środwiskiem, Korespondencja handlowa
  semestr 3:
  Techniki sprzedaży, Zarządzanie publiczne, Organizacja Transportu drogowego, Marketing w org. pozarządowych
  semestr 4:
  Gry decyzyjne, Motywowanie w zarządzaniu, Integracja gospodarcza w Europie, Interet law
  semestr 5:
  Techniki reklamy, Prawo ochrony konsumenta, Problemy gospodarki światowej, Komputerowe wspomaganie działalności przeds.
  semestr 6: Handel zagraniczny, Marketing międzynarodowy, Partnerstwo publiczno-prywatne, Międzynarodowe stosunki polityczne
  Praktyka zawodowa

  EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH:
  semestr 1:
  Public relations, Negocjacje w biznesie, Korespondencja handlowa, Internet Law
  semestr 2:
  Techniki reklamy, Zarządzanie kadrami, Handel zagraniczny, Introduction to transport economics
  semestr 3:
  Prawo celne i procedury celne, Prawo cywilne w logistyce, Ubezpieczenia w logistyce, International Business Law
  semestr 4:
  Dokumentacja w transporcie i logistyce, Integracja gospodarcza w Europie, Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, Public Finance
  semestr 5: Gry decyzyjne, Infrastruktura logistyki, Problemy gospodarki światowej, Normy techniczne i techniczno-ekonomiczne aspekty działalności w transporcie
  semestr 6:
  Dostęp do rynku usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych; Wspólpraca transgraniczna w logistyce, Logistyczne giełdy internetowe, International Logistics, Praktyka zawodowa

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE w BIZNESIE:
  semestr 1:
  Nauka o państwie, Etyka biznesu, Socjologia i metody badań socjologicznych, Public finance
  semestr 2:
  Public relations, Ubezpieczenia, Organizacja Transportu drogowego, Commercial law
  semestr 3: Prawo pracy, Negocjacje, Zarządzanie kadrami, Strategic Human Resources
  semestr 4: Podatki w przedsiębiorstwie, Integracja gospodarcza w Europie, Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, Taxes
  semestr 5: Handel zagraniczny, Problemy gospodarki światowej, Korespondencja handlowa, International Business Law
  semestr 6: Gry decyzyjne, Marketing międzynarodowy, Podejmowanie działalności gospodarczej, Symulacje giełdowe


 6. Praca dyplomowa: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Seminarium dyplomowe

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2017 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, Studia Stacjonarne

 Civil Law in Poland, Dostęp do rynku usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych, Gry decyzyjne, International Finance, Logistyczne giełdy internetowe, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie, Taxes

 Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku.

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2019 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, Studia Stacjonarne

A. Przedmioty Ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne                                 9. Technologie informacyjne w ekonomii
 2. Język angielski - sem. 1                            10. Business English
 3. Język angielski - sem. 2                            11. Ochrona danych osobowych
 4. Język angielski - sem. 3                             12. Metody badawcze w dziedzinie nauk społecznych
 5. Język angielski - sem. 4                             13. Kultura społeczna i zawodowa
 6. Historia gospodarcza
 7. Psychologia i etyka biznesu
 8. Geografia ekonomiczna

B. Przedmioty podstawowe:

 1. Mikroekonomia                                                 6. Podstawy prawa
 2. Matematyka ekonomiczna                              7. Statystyka
 3. Podstawy makroekonomii                             8. Ekonometria i prognozownie procesów gospodarczych
 4. Zarządzanie
 5. Podstawy rachunkowości

C. Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy marketingu                                             6. Finanse przedsiębiorstw
 2. Przedsiębiorczość                                                    7. Polityka gospodarcza
 3. Polityka społeczna                                                    8. Prawo gospodarcze
 4. Analiza ekonomiczna                                                9. Prawo spółek
 5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

D. Moduł wybieralny:

EM

 1. Rachunkowość przedsiębiorstw                                                                         6. Controling finansowy
 2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim                                                               7. Wizualizacja informacji w biznesie
 3.  Public relations                                                                                                     8. Bankowość i rynki finansowe
 4. Analiza rynku i zarządzanie ryzykiem                                                                  9. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw
 5. Komputerowe wspomaganie działalności przedsiębiorstwa

EPL

 1. Ekonomika logistyki      
 2. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa                                                                 9. Logistyczne giełdy internetowe
 3. Normy techniczne i bezpieczeństwo w transporcie drogowym                           10. Wizualizacja informacji w biznesie
 4. Sektor transportu, spedycji i logistyki w Polsce i na świecie                                11. Optymalizacja kosztów logistycznych
 5. Prawo podatkowe                                                                                                           12. Zarzadzanie jakością procesów logistycznych
 6. Prawo celne i procedury celne
 7. Nowoczesne koncepcje i metody zarza…dzania w logistyce
 8. Analiza rynku i zarzadzanie ryzykiem

MSwB

 1. Prawo internetu                                                                                7. Bankowość elektroniczna
 2. Grafika komputerowa                                                                       8. Social media jako narzędzie promocji firmy
 3. Content marketing                                                                           9. Organizacja i funkcjonowanie sklepu internetowego
 4. Podstawowe kanały mediów społecznoś›ciowych                            10. Zarządzanie strategiczne w obszarze mediów społecznościowych
 5. Multimedia                                                                                         11. Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi
 6. Budowanie serwisu internetowego

 

PG

 1. Gospodarowanie kapitałem ludzkim          2. Analiza rynku i zarządzanie ryzykiem
  3.   Controlling                                                  4. Wizualizacja informacji w biznesie
  5. Public relations                                           6. Ocena przedsięwzięć gospodarczych
  7. Podatki w przedsiębiorstwie                     8.  Marketing i analiza rynku
  9. Zarządzanie produkcją                               10. Komputerowe wspomaganie działalności przedsiebiorstwa

 

E. Przedmioty do wyboru:

EM

 1. Semestr 1: Nauka o państwie,   Ochrona środowiska,   Organizacje pozarządowe,   Współczesne systemy polityczne
 2. Semestr 2: Negocjacje w biznesieIntegracja gospodarcza w Europie,   Techniki sprzedazy i reklamy,  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 3. Semestr 3: Prawo pracy,  Gry decyzyjne,  Prawo ochrony konsumenta,  Korespondencja handlowa
 4. Semestr 4: Ekonomika logistyki,  Prawo upadłościoweHandel zagraniczny,  Zagrożenia związane z działalnością gospodarczą
 5. Semestr 5: Corporate FinanceHuman Resource Management,  Cultural Determinants of International Business

EPL

 1. Semestr 1Nauka o państwie,  Ochrona środowiska,  Organizacje pozarządowe,  Współczesne systemy polityczne
 2. Semestr 2:  Negocjacje w biznesiePublic relations w biznesie,  Prawo pracy,  Korespondencja handlowa
 3. Semestr 3:  Gry decyzyjneIntegracja gospodarcza w Europie,  Gospodarowanie kapitałem ludzkim,  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 4. Semestr 4:  Prawo cywilne w logistyceHandel zagraniczny,  Dokumentacja w transporcie i logistyce,  Komputerowe wspomaganie działalności przedsiebiorstwa
 5. Semestr 5: Human Resource ManagementLabour markets in European UnionCorporate Finance

MSwB

 1. Semestr 1: Nauka o państwieOchrona środowiskaOrganizacje pozarządoweWspółczesne systemy polityczne
 2. Semestr 2: Negocjacje w biznesiePublic relations w biznesie,  Prawo pracy,  Korespondencja handlowa
 3. Semestr 3: Handel zagraniczny, Integracja gospodarcza w Europie, Gry decyzyjne, Komputerowe wspomaganie działalności przedsiębiorstwa
 4. Semestr 4: Podatki w przedsiębiorstwie, Prawo upadłościowe, Partnerstwo prywatno-publiczne, Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 5. Semestr 5Internationalization of enetrprisesLabour markets in European Union,  Cultural Determinants of International Business

 PG

 1. Semestr 1: Nauka o państwie, Ochrona środowiska, Organizacje pozarządowe, Współczesne systemy polityczne
 2. Semestr 2: Negocjacje w biznesie,Korespondencja handolwa, Techniki sprzedaży i reklamy, Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 3. Semestr 3: Prawo pracyGry decyzyjnePrawo ochrony konsumentaIntegracja gospodarcza w Europie
 4. Semestr 4: Ekonomika logistyki, Prawo upadłościowe, Handel zagraniczny, Zagrożenia zwią…zane z działalnością… gospodarczą
 5. Semestr 5: Human Resource Management, Labour markets in European Union, Economics of the environment protection and natural resources

 

F. Praktyka zawodowa

 

G. Praca dyplomowa:

 1. Praca dyplomowa
 2. Przygotowanie do egzaminu
 3. Seminarium dyplomowe 1
 4. Seminarium dyplomowe 2

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2020 roku:

KIERUNEK: EKONOMIA, studia STACJONARNE

A. Przedmioty Ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

B. Przedmioty podstawowe:

 1. Zarządzanie

Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2019 roku.