dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni

Stanowisko: profesor uczelni

E-mail: Turn on Javascript!

 

Dyplomy i osiągnięcia naukowe:

 1. Dyplom magistra uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie pracy magisterskiej Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym;
 2. Absolwentka studium podyplomowego Prawa Samorządowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie rozprawy doktorskiej Istota nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce;
 4. Stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany uchwałą Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego.

Autorka ponad 70 publikacji w tym: monografie, rozdziały w książkach, artykuły o tematyce samorządowej, prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa konsumentów.

Współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer w którym jest recenzentem zewnętrznym artykułów publikowanych w miesięczniku Finanse Komunalne.

Współpracowała z Wydawnictwem „Prawo Przedsiębiorcy” w którym ukazywały się komentarze – odpowiedzi na pytania stawiane przez czytelników do Wydawnictwa w szczególności z tematyki prawa spółek.

Jest autorką komentarzy problemowych LEX dla notariuszy oraz ekspertyz  opracowanych na zamówienie.

Zatrudnienie: od października 1999 r. zatrudniona w PWSZ w Elblągu na drugim etacie (pierwszy Uniwersytet Gdański WPiA) a od 2014 r. zatrudniona na pierwszym etacie Naszej Uczelni.

Wypromowała ponad 200 magistrów i licencjatów administracji.

Poza sferą nauki pozostaje aktywna w praktyce. Zajmowała stanowisko Burmistrza Miasta Władysławowa, była członkiem rad nadzorczych w spółkach komunalnych, doradcą w zespole spółki komunalnej Zarząd Portu Morskiego Koga Hel wraz z Instytutem Inicjatyw Europejskich w zakresie pozyskania środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W 2011 r. współpracowała z Ministrem Skarbu Państwa w zakresie pozyskania udziałów w spółce portowej. współpracowała z KancelariąRadcy Prawnego.

Tematyka badań naukowych: zainteresowania naukowe od samego początku obejmowały dwie gałęzie prawa: prywatnego m.in. prawo spółek, prawo papierów wartościowych i publicznego m.in. prawo samorządu terytorialnego.

Prowadzone przedmioty:

 1. Prawo gospodarcze
 2. Prawo spółek
 3. Prawo międzynarodowe publiczne
 4. Nauki o administracji
 5. Prawo handlowe i umowy handlowe
 6. Seminarium magisterskie
 7. Seminarium dyplomowe (licencjackie)

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry