dr Henryk Gawroński, prof. uczelni

Stanowisko: adiunkt

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

Organizacja i zarządzanie w podmiotach sektora publicznego, zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, w tym: zarządzanie finansami, zarządzanie czynnikami konkurencyjności terytorium, partnerstwo publiczno-prywatne, a także problemy społeczne, w tym: partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi i organizacja systemów zabezpieczenia społecznego. Więcej na: www.gawronski.glt.pl

 

Prowadzone przedmioty

Ekonomika logistyki, Finanse publiczne i prawo finansowe, Infrastruktura logistyki-do wyboru, Logistyka zarządzania kryzysowego-do wyboru, Partnerstwo publiczno-prywatne - do wyboru, Prawo podatkowe, Zamówienia publiczne, Zarządzanie publiczne - do wyboru, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry