Historyczna obrona pracy dyplomowej w IE

Historyczna obrona pracy dyplomowej w IE

9 kwietnia 2021 roku bez wątpienia zapisze się w historii Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Właśnie w tym dniu miała miejsce pierwsza obrona pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku studia menadżersko-prawne .

 

Instytut Ekonomiczny będąc jednym z najstarszych w Uczelni, co roku wypuszcza na rynek pracy pokaźną liczbę specjalistów z zakresu ekonomii i administracji. Absolwenci są specjalistami między innymi z zakresu: podatki i rachunkowość w administracji, administracja bezpieczeństwa publicznego, ekonomika procesów logistycznych.

 

Każda obrona pracy dyplomowej jest powodem do dumy dyrekcji i daje poczucie dobrze wykonanej misji. Wspomniana tutaj kwietniowa obrona jest tym bardziej cenna, gdyż jest pierwszą obroną na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku studia menadżersko-prawne, prowadzone przez Instytut Ekonomiczny od roku akademickiego 2019/20.

 

Pierwszym absolwentem ww. studiów II stopnia został p. Robert Monkiewicz, który obronił pracę dyplomową pt. "Problem ciepłownictwa jako zadanie samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Elbląg". Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni; recenzentem - dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni. Komisji przewodniczyła dr Katarzyna Olszewska, zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia.

Warto wspomnieć, ze p. Robert ukończył również studia I stopnia w PWSZ w Elblągu na kierunku administracja.

 

Jestem bardzo dumny, że jako pierwszy student w Instytucie Ekonomicznym obroniłem pracę magisterską – mówi mgr Robert Monkiewicz. - Moja przygoda z Uczelnią rozpoczęła się w 2015 roku. Były to specyficzne studia popołudniowe. Przyznam, że były to studia konkretne i „uzbrajające” studenta w porządny zasób wiedzy. Okres studiów wiązał się czasami z miłymi chwilami a czasami ze zmęczeniem. Muszę tu jednak dodać, że zawsze można było liczyć na dobre słowo wykładowcy i ogromne zrozumienie. Nigdy nie było tak, żeby wykładowcy zostawili studenta samego z niewyjaśnionym tematem. Bardzo będę miło wspominał te lata studiów. Nigdy nie żałowałem decyzji o studiowaniu akurat w PWSZ w Elblągu. Jest to Uczelnia, po której ukończeniu z dumą mogę sobie spojrzeć w twarz i stwierdzić, że jednak dużo się nauczyłem pomimo już posiadanego wcześniej doświadczenia. Najfajniejsze jednak w tym wszystkim było poznanie różnych wykładowców z olbrzymią wiedzą praktyczną.

 

 

Kierunek studiów II stopnia studia menadżersko-prawne, choć do najłatwiejszych nie należy, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jego dużymi atutami są przede wszystkim: interdyscyplinarność, dzięki której absolwent posiada kompetencje z dwóch dyscyplin - zarządzania i prawa; wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych metod nauczania (prace nad projektami, case-study, warsztaty z praktykami) oraz bezpłatne certyfikowane kursy i szkolenia, takie jak: kurs komunikacji interpersonalnej, kurs rachunkowości budżetowej, kurs „podatek od towarów i usług”, Agile Project Management, kurs na księgowego.

 

 

Serdecznie gratulujemy zarówno pierwszemu absolwentowi studiów magisterskich jak i wszystkim tegorocznym absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 


Data publikacji: 13 kwietnia 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry