Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Ekonomiczny

 

Informacja dla studentów I i II roku

kierunku Administracja oraz Ekonomia

 

Wybór przedmiotów  na rok akademicki 2019/2020

Zgodnie z programami kształcenia na kierunku Administracja i Ekonomia przedmioty fakultatywne stanowią 30%. Realizowane są od semestru pierwszego do szóstego
na obu kierunkach studiów.

W związku z powyższym do 31 maja 2019 r. obowiązkowe jest dokonanie wyboru przedmiotów realizowanych w przyszłym roku akademickim w semestrze:

III i IV (dla obecnego roku pierwszego)

V i VI (dla obecnego roku drugiego).

 

Proszę o pilny kontakt z dziekanatem starostów poszczególnych lat.

 

Szanowni Państwo

 W grupie przedmiotów do wyboru znalazły się cztery propozycje na każdy semestr. Zadaniem Państwa jest wybranie trzech lub dwóch, (gdy jeden prowadzony jest w języku angielskim) na dany semestr. O szczegółach wyboru przedmiotów zostaniecie Państwo poinformowani przez starostów. Informacje o nazwach przedmiotów i treściach programowych znajdują się na stronie internetowej. Państwa większościowy wybór zadecyduje o realizacji określonych przedmiotów.

 

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

 dr Mariusz Darabasz

****************************************************************************************************************************************************

Treści przedmiotów dla poszczególnych specjalności:

ADMINISTRACJA

ABP semestr III i IV - plik

ABP semestr V i VI - plik

PiRwA semestr III i IV - plik

PiRwA semestr V i VI - plik

 

EKONOMIA

EM semestr III i IV - plik

EM semestr V i VI - plik

EPL semestr III i IV - plik

EPL semestr V i VI - plik

MSwB semestr V i VI - plik