dr Katarzyna Jachimowicz

Stanowisko: adiunkt

e-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

polskie i włoskie prawo konstytucyjne

 

Prowadzone przedmioty

Legislacja administracyjna, Postępowanie administracyjne, Social participation in contemporary state, Konstytucyjny system organów państwowych, Podstawy prawoznawstwa, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

 

 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH:

lobbing w procesie stanowienia prawa; obywatele w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; udział obywateli w wyborach; Polska w Unii Europejskiej; referendum jako dialog z suwerenem; wybory prezydenckie w Polsce i na świecie; stosowanie prawa łaski w RP; partycypacja mieszkańców w samorządzie terytorialnym; związek międzygminny jako forma współpracy samorządu terytorialnego; odpowiedzialność konstytucyjna najwyższych urzędników państwowych; decyzje administracyjne w sprawach podatkowych;


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry