prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz

Stanowisko: profesor

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a w szczególności: Internacjonalizacja/europeizacja MSP; czynniki wzrostu/rozwoju MSP; bariery wzrostu/rozwoju MSP.

 

Prowadzone przedmioty

 Ekonomia integracji europejskiej, Integracja gospodarcza w Europie- do wyboru, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

 

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH:

małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) (np. rozwój, bariery rozwoju); internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) przedsiębiorstw; korporacje transnarodowe; przedsiębiorczość i przedsiębiorczość międzynarodowa; integracja gospodarcza w Europie (np. Brexit, wspólna waluta); wpływ pandemii Covid-19 na różne aspekty funkcjonowania gospodarek np. handel międzynarodowy, funkcjonowanie przedsiębiorstw;


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry