Szanowni Studenci,
Informujemy, że jest możliwość złożenia prac dyplomowych, które zostaną przekazane do dziekanatu IE:

Prace z kompletem dokumentów można zostawić w teczce lub zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Dziekanat IE” w specjalnie oznaczonym koszyku przy portierni przy Al. Grunwaldzkiej 137.

Prace należy złożyć z pełnym kompletem dokumentów – wykaz znajduje się na stronie:
https://pwsz.elblag.pl/ie-dyplomanci.html

Dodatkowo należy dołączyć kartę złożenia pracy, poświadczającą kompletność dokumentów. -karta
W razie pytań zapraszamy do kontaktu Turn on Javascript!

 

Szanowni Państwo,
W związku informacją Ośrodka Przetwarzania Informacji (podmiot tworzący JSA) o aktualizacji JSA, bardzo proszę o pilnie wprowadzanie swoich prac do systemu.