Prezydium Rady Studentów PWSZ w Elblągu

Patrycja Augustyniak

Przewodnicząca Rady Studentów
https://www.facebook.com/patrycja.augustyniak.589

Anita Brzezińska

Studencki Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dominika Rodziewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Studentów

Szymon Pajewski

Wiceprzewodniczący Rady Studentów

Przemysław Radziewicz

Przewodniczący Instytutowej Rady Studentów IP
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009222655571

Szymon Delimat

Przewodniczący Instytutowej Rady Studentów IIS

Aleksandra Maras

Przewodnicząca Instytutowej Rady Studentów IPJ

Natalia Granat

Przewodnicząca Instytutowej Rady Studentów IE

Członkowie Rady Studentów PWSZ w Elblągu

Daniel Gliński

członek IE
https://www.facebook.com/VileKiss