Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia otwarta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią otwarta dzienne
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otwarta dzienne
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych otwarta dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych otwarta dzienne/zaoczne


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej