Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (cztery semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

SPECJALNOŚĆ adresowana do wszystkich którzy:
o chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie,
o chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje o specjalnościach wymienionych powyżej
o chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, kończąc wcześniej studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Praca dla Ciebie

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, który wybrał moduł wczesna edukacja uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwent studiów II stopnia, który wybrał moduł pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, wychowawcy w domu dziecka, pedagoga w szkole podstawowej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w placówkach:
o oświatowych,
o opiekuńczych,
o wychowawczych,
o terapeutycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka,
o socjalnych,
o społecznych specjalizujących się w opiece nad osobami dorosłymi, w ramach własnej działalności gospodarczejdo samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych.

Rekrutacja ON-LINE od 29.05 Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie