dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. uczelni

Stanowisko: profesor Uczelni

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

ekonomika rolnictwa, ocena ekonomiczno-ekologiczna systemów przestrzennych w szczególności polderowych

 

Prowadzone przedmioty

Geografia ekonomiczna, Organizacja ochrony środowiska, Gospodarka regionalna, Zarządzanie środowiskiem-do wyboru, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH:

problemy środowiskowo-społeczno-ekonomiczne w obszarze gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej czy regionu (gmina, powiat, Żuławy itp.); analiza finansowo-ekonomiczna, w tym wykorzystania środków unijnych, w przedsięwzięciach inwestycyjnych środowiskowych i infrastrukturalnych ze studium przypadku (oczyszczalnia ścieków, wysypiska odpadów, drogi wodne, urządzenia przeciwpowodziowe, drogi lokalne i regionalne itp.); analiza i ocena strategii rozwoju wybranej gminy, powiatu czy regionu ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i celów środowiskowych; zarządzanie środowiskiem na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej; analiza ekonomiczno-środowiskowa wybranej firmy na podstawie wskaźników finansowych i środowiskowych. Wskaźniki ekonomiczne opracowane na podstawie bilansu i rachunku wyników firmy a środowiskowe na podstawie zasobochłonności i aspektów środowiskowych według normy ISO 14001.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry