dr Teresa Pietrulewicz

Stanowisko: starszy wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!

 

Tematyka badań naukowych

zarządzanie wizerunkiem, public relations placówek oświatowych, wykorzystanie instrumentów PR, konkurencyjność, wizerunek jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej, zarządzanie organizacjami.

 

Prowadzone przedmioty

Administracja i zarządzanie publiczne, Gospodarowanie kapitałem ludzkim-do wyboru, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami publicznymi-do wyboru, Zarządzanie strategiczne w obszarze mediów społecznościowych

 

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH:

media społecznościowe w firmie/ instytucjach publicznych; narzędzia i techniki PR; wpływ mediów społecznościowych na decyzje zakupowe; kreowanie wizerunku; zarządzanie; zarządzanie zasobami ludzkimi; gospodarowanie kapitałem ludzkim; konkurencyjność; analiza strategiczna;

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry