Rekrutacja na studia 2020/21 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć? Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 

 

I TURA: REKRUTACJA SIERPNIOWA (29.05-31.08.2020)
II TURA: REKRUTACJA DODATKOWA (03.09-16.10.2020)

 

REKRUTACJA SIERPNIOWA - TERMINARZ

 

29.05.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK;

 

11.08.2020 - termin przekazania przez OKE śwadectw maturalnych do szkół średnich;

 

31.08.2020, g. 15.00 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów;

 

2.09.2020, po g. 15.00 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia;

 

10.09.2020, g. 15.00 - mija termin uzupełnienia dokumentów (drogą elektroniczną lub pocztową);

 

11.09.2020 - informacja o wpisaniu na listę studentów lub wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia;

 

 

 

REKRUTACJA DODATKOWA - TERMINARZ

 

03.09.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;

 

30.09.2020 - termin przekazania przez OKE maturalnych śwadectw poprawkowych do szkół średnich;

 

14.10.2020, g. 15.00 - upływa termin składania dokumentów w rekrutacji dodatkowej;

 

16.10.2020 - rozstrzygniecie rekrutacji dodatkowej