Szczegółowe harmonogramy umieszczane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

HARMONOGRAMY OBRON ZDALNYCH:

  • Link do obrony pracy dyplomowej będzie wysyłany do Dyplomanta dzień wcześniej do godz. 12:00, na maila uczelnianego.
  • W przypadku kiedy dyplomant na swoją obronę chciałby skorzystać z utworzonego stanowiska do obrony w budynku Uczelni, w sali 14, istnieje taka możliwość- należy zgłosić ten fakt do dziekanatu mailowo na adres: Turn on Javascript! w ciągu dwóch dni od ukazania się ogłoszenia z harmonogramem obrony.

 

 

Obrona w dniu 26.05.2020r.:  

u prof. dr hab. Jolanty Glinieckiej - harmonogram

 

Obrona w dniu 27.05.2020r.:

u dr hab. inż. Tomasza Korola, prof. nadzw. - harmonogram

 

Obrona w dniu 28.05.2020r.:

u prof. dr hab. Dariusza Szpopera - harmonogram

 

Obrona w dniu 29.05.2020r.: 

u dr hab. Piotra Uziębło, prof. Uczelni -  harmonogram

 

 Obrona w dniu 02.06.2020r.:

u dr Mariusza Darabasza - harmonogram

 

 

Planowane termin obron:

  • 03.06.2020 - u prof. dr hab. inż. Romana Kisiela
  • 04.06.2020 i 05.06.2020 - u prof. dr hab. Dariusza Szpopera