ZAJĘCIA NA PLATFORMIE ZOOM - PLIK  (aktualizacja: 10.06.2020r.)       

  
Zajęcia rozpisane są nazwiskami prowadzących zajęcia w poszczególne dni tygodnia, na 2 kanałach- proszę zapoznać się z obiema zakładkami i wybrać zajęcia dla swojej specjalności.
Zajęcia rozpoczynająsię 15.04. lub od maja - jeśli tak zaznaczono w rozpisce.

 

UWAGA seminarzyści studiów II stopnia, sem. 2

Seminarium z prof. dr hab. inż. Romanem Kisielem, dla studentów MAB.SS i POP, semestr 2, w dniu 10.06. odbędzie się wyjątkowo od godz. 17:00.

 

UWAGA Studenci 1 roku ABP.

Proszę zapoznać się z rozpiską zajęć z przedmiotu Bezp.w komunikacji i transporcie-do wyboru, które poprowadzi mgr P. Trusiewicz na Zoom konto nr 1.